9/17: Si det høyt!

9/17: Si det høyt!

Publisert

Endret

Bioingeniøren 9 2017.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Hun skal lede 550 ansatte på St. Olavs hospital

7. Det har aldri før vært analysert flere influensaprøver

8. Helfo mistenker at patologiavdeling fikk åtte millioner i urettmessig refusjon

10. Hvorfor så stille?

14. Programgruppen for bioingeniørutdanningene: - Kom med innspill!

16. Innovasjon i en travel hverdag? Ja, det er mulig!

18. Ut med kurs, inn med mobilen.

19. Apper til glede for både studenter og erfarne

20. NML 2017 viste hvor mangfoldig profesjonen vår er

FAG

22. ORIGINALARTIKKEL: Referansegrenser for blodgassanalyser og elektrolytter i venøst blod fra friske voksne

26. FAG i praksis: Studenter var involvert i utvikling av nytt molekylærpatologisk laboratoriekurs

30. BOKOMTALE: Lettlest bok for deg som skal bruke spørreskjema som metode

FASTE SPALTER

Bioingeniøren 9 2017
Bioingeniøren 9 2017

5. Fra redaksjonen: Pinlig taushet

5. Fra redaksjonen: Ta tastaturet fatt - skriv om faget ditt!

6. Fag og forskning

8. Bioingeniøren for 25 år siden

31. Minneord: Merete From Djupedal

32. Tett på: Solveig Winther

34: BFI Etikk: Håp og livsmot

35: BFI Fagstyret mener: Har du lyst til å påvirke kompetansen til framtidige kolleger?

38: Kryssord