10/17: Preanalyse

10/17: Preanalyse

Publisert

Endret

Bioingeniøren 10 2017.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Holder fast ved at HPV-testing og cervixcytologi skal sentraliseres raskt

8. Stor interesse for relasjonsledelse

10. Margrete skal styrke bioingeniørenes politiske inflytelse

FAG - preanalyse

12. En helt vanlig dag på prøvemottaket

15. Neste år kan norske laboratorier få testet kvaliteten på arbeidet sitt

16. Blodprøver på tur skal hverken fryse - eller bli for varme

17. Ny avtale skal sikre rask levering av prøver - men prisen øker

19. FAG i praksis: Preanalytiske utfordringer i laboratoriemedisin

22. FAG i praksis: Tre år med preanalysedugnad på norske medisinske laboratorier

Bioingeniøren nr. 10, 2017
Bioingeniøren nr. 10, 2017

26. FAG i praksis: Urinprøver - laboratorienes forsømte barn

28. FAG kronikk: Gode biobanker krever standardisert og dokumentert prøvehåndtering og lagring

Faste spalter

5. Fra redaksjonen: Den som bryter tausheten fortjener støtte

5. Fra redaksjonen: PREANALYSE igjen - og igjen

6. Fag og forskning

10. Bioingeniøren for 25 år siden

30. Kryssord

34. Tett på: Bjørn Benjaminsen

36. BFI Fagstyret mener: Æ bli så frustrert! Riv snart av mæ håret!

37. BFI Etikk: Fordeler og farer ved å analysere egne prøver på laboratoriet