7/16: Utdanning og arbeidsmarked i Skandinavia

7/16: Utdanning og arbeidsmarked i Skandinavia

Publisert

Endret

Bioingeniøren 7 2016.pdf (4 MB)

FAG

Originalartikkel: Bioingeniørers erfaring og utbytte av undervisning i tverrfaglig samhandling (s. 22)

Historisk kronikk: Lipoproteiner 1966 - 2016: Samme sykdommer - nye analyser (s. 28)

Doktorgrad: Intracellulær aktivitet av MMP-2 (s. 31)

Aktuelt

Beinhard kritikk av Norsk laboratoriekodeverk (s. 5)

Bioingeniørhåpene (s. 7)

Bioingeniøren 7, 2016
Bioingeniøren 7, 2016

TEMA: Utdanning og arbeidsmarked i Skandinavia

Bristen på biomedicinska analytiker pressar arbetsgivare till alternativa lösningar (s. 10)

Bioinformatikken bliver stadig mere viktig (s. 14)

På TVERS av faggrenser (s. 18)

Annet

Studenten: Nå kan jeg endelig kalle meg for bioingeniør! (s. 32)

Tett på: Synnøve Austad Yksnøy (s. 34)

BFI: Kandidater til valget på fagstyre og yrkesetisk råd, perioden 2017 - 19 (s. 36)

BFI Etikk: Eggdonasjon, hvorfor er det så vanskelig? (s. 42)

BFI Fagstyret mener: KVALITETSFORUM - nettverk gjort enkelt! (s. 43)