6/16: Kongress 2016

6/16: Kongress 2016

Publisert

Endret

Bioingeniøren 6 2016.pdf (5 MB)

Bioingeniørkongressen 2016

 • Nanoteknologiens vidunderlige verden (s. 12 - 13)
 • Kronikk: Bakteriefloraen i tarmen - kunnskap og myter (s. 16 - 19)
 • Forskning i rutinen - går det an? (s. 20)
 • Ulik praksis for frysesnitt ved kjent smitte (s. 21)
 • Bør eggdonasjon og frysing av ubefruktede egg tillates? (s. 22 - 23)
 • Kronikk: Hvem skal undervise bioingeniørstudentene? (s. 26 - 27)

Aktuelt

 • Falske positive gonoré- og klamydiasvar ved OUS, (s. 6)
 • Slutt på "steinalderturnus" i Flekkefjord, (s. 8)

FAG Kronikk

 • En kromatografisk revolusjon, (s. 32 - 33)

Debatt

 • Språk - på liv og død, (s. 34 - 35)

Tett på

 • Ida Mari Haugom, (s. 38 - 39)

Fra redaksjonen

 • Jakten på de gode fagartiklene, (s. 5)