2/16: Venøs blodprøvetaking i Norge

2/16: Venøs blodprøvetaking i Norge

Publisert

Endret

Bioingeniøren 2 2016.pdf (3 MB)
Bioingeniøren 2, 2016

Innhold

FAG Originalartikkel: Venøs blodprøvetaking i Norge – en observasjonsstudie (s. 19 - 26)

FAG Intervju: Studie av venøs blodprøvetaking: Hver fjerde observasjon viste avvik! (s. 27)

FAG Doktorgrad: Miljøgifter i svangerskapet og mulige effekter på mors og barns stoffskifte. (s. 28)

Aktuelt: Sykehuset Østfold Kalnes: Nytt – nøkternt – helautomatisert (s. 10 - 13)

Aktuelt: Bacheloroppgave ble fjorårets beste vitenskapelige artikkel i Bioingeniøren (s. 14 - 15)

Aktuelt: Grønt sykehus: Sykehusene tar miljøet på alvor (s. 16 - 17)

Debatt: Hva skal vi med spesialistgodkjenning for bioingeniører? (s. 31)

Tett på: Monica Lundberg, bioingeniør og leder for Norsk Selskap for humangenetikk. (s. 32 - 33)