9/15: Matoverfølsomhet

9/15: Matoverfølsomhet

Publisert

Endret

Bioingenioren 9 2015.pdf (3 MB)

Innhold

FAG Intervju: Matoverfølsomhet – den nye folkesykdommen? (s. 16 - 17)

FAG i praksis: Genotyping av laktosetoleranse (s. 18 - 20)

FAG Reportasje: På denne laben drikker man prøvematerialet! (s. 22 - 24)

FAG i praksis: Urinundersøkelser i 2015 -  Akutt nyresvikt (s. 26 - 29)

FAG Mastergrad: Uttrykk og betydning av GRP78 i myelomceller (s. 30)

FAG Bokomtale: Etterlengtet bok om bioingeniørfaget (s. 31)

Aktuelt: Bioingeniørenes historie samlet mellom to permer (s. 8 - 10)

Aktuelt: Ønsker flere fagprosedyrer fra bioingeniører (s. 12 - 13)

Tett på: Ragnhild Thoresen, daglig leder Unilabs Laboratoriemedisin (s. 32 - 33)

Etikk: Prosedyretretthet – effektivitetens pris? (s. 35)