7/15: Utdanning og arbeidsliv

7/15: Utdanning og arbeidsliv

Publisert

Endret

Bioingenioren 7 2015.pdf (4 MB)

Innhold

FAG i praksis: Urinundersøkelser i 2015 - Fortsatt aktuelt med mikroskopi (s. 18 - 20)

FAG i praksis: MALDI-TOF MS - En mikrobiologisk revolusjon (s. 23 - 26)

FAG Doktorgrad: Epigenetiske endringar i binyrefysiologi og -patologi (s. 27)

Aktuelt: Bioingeniørenes lønnsutvikling (s. 8 - 9)

Utdanning: Ekstern praksis - Forsmak på arbeidslivet (s. 10 - 12)

Utdanning: Hva kan jeg jobbe med? (s. 14 - 15)

Utdanning: Fusjoner i høyere utdanning - Nå skal 14 bli til 5 (s. 16 - 17)

Fra redaksjonen: Gi studentene den praksisen – og de veilederne – de fortjener (s. 5)

Studentspalten: Oppskrift på et godt semester (s. 28)

Tett på: Brian Guennigsman - studenten som ble overbioingeniør (s. 30 - 31)

Fagstyret mener: Nå kan du få spesialistgodkjenning på 1 – 2 – 3 (s. 32 - 33)

Etikk: Håndhilsning – god folkeskikk og etikk? (s. 33)