5/15: Antibiotikaresistens

5/15: Antibiotikaresistens

Publisert

Endret

Bioingenioren 5 2015.pdf (3 MB)

Innhold

FAG i praksis: Nasjonal dugnad for å registrere preanalytiske feil på innsendte prøver (s. 16 - 20)

FAG i praksis: Blodprøvetaking på en nyfødtintensivavdeling – smerte og prøvekvalitet (s. 21 - 23)

FAG reportasje: Én bioingeniør og tre babyer (s. 24 - 26)

FAG resymé: Transport og oppbevaring på tørris kan gi falske positive resultater (s. 27)

Tett på: Vibeke Svenningsen - fersk pensjonist. Lei av byråkratiet, men savner blodgiverne (s. 28 - 29 og 30)

Aktuelt: For mange piller - Antibiotikaresistens øker i Norge. (s. 10 - 12 og leder s. 5)

Aktuelt: Nå skal hjemmetjenesten på laboratoriekurs! (s. 13 - 15)

Aktuelt: Oslo universitetssykehus desentraliserer blodprøvetaking (s. 9)

Fagstyret mener: Du vet du er bioingeniør når jobben din ruler! (s. 32 - 33)