7/14: Genetikkens marked

7/14: Genetikkens marked

Publisert

Endret

Bioingeniøren 7 2014.pdf (3 MB)

Innhold

FAG Originalartikkel: Korrekt venøs prøvetaking - avhengig av sentralisert eller desentralisert modell? S. 22 - 26.

FAG Intervju: Travle sykepleiere, nedlatende bioingeniører. S. 28 - 29.

FAG Master: Regler for tillaging av blodutstryk. S. 21.

Aktuelt: Genetikkens marked: Kjenn din kropp - test deg! S. 10 - 14.

Aktuelt: Ebola: Svært dødelig, men ikke veldig smittsomt. S. 16 - 18.

Akuelt: Hvis ebola-alarmen går, er bioingeniørene på OUS beredt. S. 18 - 20.

Studentspalten: Lite koordinerte forelesere gir dårlig flyt i studenthverdagen. S. 31.

Tett på: Hanne Maria Holm. S. 34 - 35.