6/14: Studiestart

6/14: Studiestart

Publisert

Endret

Bioingeniøren 6 2014.pdf (3 MB)

Innhold

FAG i praksis: Hiv-diagnostikk - riktig valg av test. S. 24 - 28.

FAG i praksis: Analyser ved kjent hiv-infeksjon. S. 29 - 31.

FAG i praksis: Genotypisk undersøkelse av CCR5 co-reseptor tropisme. S. 32.

FAG Hiv: 30 år med hiv. S. 22 - 23.

FAG Doktorgrad: Schizofreni sett sammen med kognitiv kapasitet, hjernens funksjon og tidligere bruk av cannabis. S. 33.

Aktuelt: Lønnsoppgøret: Var klar for streik om arbeidstid. S. 8 - 9.

Utdanning: Råd til ferske bioingeniører. S. 14 - 15.

Utdanning: Utenlandsopphold inspirerte til forskerutdanning. S. 18 - 19.

Tett på: Kirsti Hokland. S. 38 - 39.