5/14: Parasitter

5/14: Parasitter

Publisert

Endret

Bioingeniøren 5 2014.pdf (4 MB)

Innhold

FAG i praksis: Underdiagnostiseres Giardia lamblia og Cryptosporidium med nåværende rutinemetode for parasittundersøkelse? S. 20 - 22

FAG i praksis: Heterophyes heterophyes-infeksjon diagnostisert ved hjelp av mikroskopi og reiseanamnese. S. 23 - 25.

FAG Reportasje: Fecesdiagnostikk på én-to-tre. S. 16 - 18.

FAG i praksis: Feilkilder ved bruk av HbA1c. S. 26 - 27.

FAG i praksis: Kan pasientnære HbA1c-instrumenter benyttes til diagnose av diabetes? S. 28 - 29.

Fra redaksjonen: Ting tar tid - og tid er penger

Aktuelt: Fürst gir sykehusene konkurranse med stordrift og IKT. S. 6 - 8.

Aktuelt: Framtida mellom to permer. BFIs hefte om framtidstrender. S. 9.

Aktuelt: Uenighet om "karaktersprik" ved bioingeniørutdanningene. S. 10 - 11.

Debatt: Innspill fra den "snille" læreren som ikke kan vurdere karakterer. S. 33.

Tett på: Christine Gudim Karlsen. S. 34 - 35.