3/14: Blodbankarbeid og transfusjonsmedisin

3/14: Blodbankarbeid og transfusjonsmedisin

Publisert

Endret

Bioingeniøren 3 2014.PDF (3 MB)

Innhold

FAG Originalartikkel: RHD-genotyping ved bruk av allel-spesifikk "Loop-mediated isothermal DNA Amplification". S. 16 - 21.

FAG i praksis: Nye blodtypeantigener, nye systemer og ny nomenklatur. S. 22 - 26.

FAG i praksis: Ei kort innføring i blodbankarbeid. S. 15.

FAG Reportasje: Ett døgn i sykehusets hjerte. Fra Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus. S. 11 - 14.

Fra redaksjonen: Det heter ikke Rhesus lenger! S. 5.

Aktuelt: Stort sprik i karaktergivingen ved bioingeniørutdanningene. S. 6 - 8.

Tett på: Liv Jorunn Garvik. S. 28 - 29.