1/14: Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT)

1/14: Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT)

Publisert

Endret

Bioingeniøren 1 2014.PDF (3 MB)

Innhold

FAG i praksis: FNAIT - en livstruende tilstand som krever rask diagnose. S. 16 - 21.

FAG Intervju: Er tiden snart inne for FNAIT-screening? S. 22 - 23.

FAG Doktorgrad: Bedre kvalitetskontroll av blodprøvesvar på legekontor. S. 15. 

Aktuelt: BFI-stipend til Innlandet: Skal teste ut diagnostisk samarbeidspartner. S. 6 - 7.

Aktuelt: To bioingeniører på St. Olavs Hospital starter opplæring i makrobeskjæring. S. 8 - 9.

Studentspalten: Gi oss veiledere som vil veilede! S. 14.

Intervju: Erfaren novise: Lisa Husby Sande er ny leder for BFI.

Bioingeniøryrket i framtida: Med nål og råd. S. 26 - 28.

Tett på: Vigdis Landsverk. S. 30 - 31.