8/13: NML 2013 i Trondheim

8/13: NML 2013 i Trondheim

Publisert

Endret

Bioingeniøren 8 2013.PDF (3 MB)

Innhold:

FAG i praksis: Måling av Hgb uten stikk? S. 28 - 29.

FAG Doktorgrad: Estimering av preanalytisk usikkerhet. S. 30.

FAG Doktorgrad: Sikrere flyreise for kols-pasienter. S. 31.

NML 2013: En samtale om hematologi - mellom Barbara Bain og Marthe Wedø Aune. S. 12 - 13.

NML 2013: Kjemisk kappløp på liv og død. S. 14 - 15.

NML 2013: For første gang på kongress. S. 16 - 17.

NML 2013: Vidunderlige MALDI-TOF. Side 18.

NML 2013: Utstillingen: Knytter kontakter og snuser på fremtiden. S. 20 - 21.

NML 2013: Biobanking og etikk. S. 22.

NML 2013: RUFBIF: BFIs åttende rådgivende utvalg? S. 23.

NML 2013: Kongress på Island i 2015 - trass norsk tvil. S. 24 - 25.

NML 2013: Studentene gikk til filmen. S. 26 - 27.

Tett på: Randi Moen Forfang. S. 32 - 33.