5/13: Osteoporose

5/13: Osteoporose

Publisert

Endret

Bioingeniøren 5 2013.PDF (3 MB)

Innhold:

FAG Oversiktsartikkel: Bruk av beinmarkører ved osteoporose. S. 16 - 21.

FAG Reportasje: I Vestfold er det bioingeniørene som påviser osteoporose. S. 22 - 24.

Aktuelt: Generasjonsskifte på laben. S. 6 - 8.

Aktuelt: Få søker spesialistgodkjenning. S. 10 - 12.

Bioingeniøryrket i framtida: Bioingeniør på skadestua? S. 26 - 28.

Bokomtale: "Menneskeverd i klinikk og politikk" av Morten Magelsen.

Tett på: Siri Cathrine Rølland. S. 32 - 34.