4/13: Etikk

4/13: Etikk

Publisert

Endret

Bioingeniøren 4 2013.PDF (4 MB)

Innhold:

FAG i praksis: Kasuistikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, men med svært ulike diagnoser. S. 22 - 24.

Etikk: Små barn, store dilemmaer. S. 12 - 15.

Etikk: Hvor går grensen? Om prioriteringer i helsevesenet. S. 16 - 18.

Etikk. Kronikk: Lederes utfordringer og etiske dilemmaer. S. 19 - 21.

Aktuelt: Argentinske Sandra Bach brukte tre år på å finne seg en praksisplass. S. 6 - 7.

Aktuelt: BFI frykter for vagt stikkskadevern. S. 8.

Bioingeniører som forsker: Bioinformatikeren bearbeider enorme datamengder. S. 25 - 27.

Studentspalten: Etisk ansvar gjelder også dine kolleger! S. 28. 

Tett på: Grethe Brobakk. S. 30 - 31.