12/13: Smittevern

12/13: Smittevern

Publisert

Endret

Bioingeniøren 12 2013.pdf (3 MB)

Innhold

FAG Essay: En historie om MRSA fra "den andre siden". S. 14 - 16.

FAG i praksis: Clostridium difficile i sykehus - behov for økt oppmerksomhet? S. 16 - 19.

Smittevern: Ta av ringene! S. 11 - 12.

Smittevern: Ribbet for gull og glitter. S. 12 - 13.

Aktuelt: Flere på jobb både sent og tidlig? Normalarbeidsdagen under press. S. 6 - 7.

Lederdagene 2013. Flere artikler. S. 23 - 25.

Nettverkstreff 2013: Full kontroll! Om "endringskontroll". S. 28 - 29.

Intervju: Brit Valaas Viddal takker for seg. S. 20 - 21.

Kronikk: Patologiassistentene er kommet for å bli. S. 26 - 27.

Bokomtaler: "Journalen" av Per Fuggeli og "Medisinsk spørrebok for helsefagstudenter" av Per Erik Stribolt-Halvorsen. S. 30 - 31.

Tett på: Marie Nora Roald. S. 32 - 33.