9/12: Kjernekompetanse

9/12: Kjernekompetanse

Publisert

Endret

Bioingeniøren 9 2012.pdf (5 MB)

Innhold:

FAG Originalartikkel: Hva kjennetegner bioingeniørenes kjernekompetanse? Vil den fungere i fremtidens helsevesen? s. 12 - 18.

Fra redaksjonen: Å markere hvem man er og hva man kan. s. 5.

Aktuelt: Hvorfor er nå denne kjernekompetansen så viktig...? s. 20 - 22.

Aktuelt: Stor variasjon i varsling av analysesvar. s. 6 - 8.

Studentspalten: Kjære ferske bioingeniørstudenter! s. 23.

Tett på: Anne-Lise Gamst. s. 32.