8/12: Jobbglidning

8/12: Jobbglidning

Publisert

Endret

Bioingeniøren 8 2012.pdf (3 MB)

Innhold:

FAG Originalartikkel: IKT som verktør for interaksjon og helsefaglig samarbeidslæring. s. 15 - 19.

FAG originalartikkel: Sammenligning av oppbevaringsløsninger for testceller til indirekte antiglobilinteknikk i glass. s. 20 - 24.

Aktuelt: Er jobbglidning løsningen? s. 6 - 9.

Fra redaksjonen: Jobbglidning er ingen trussel. s. 5.

Aktuelt: METTS - Fargekoder gir riktigere prioriteringer. s. 12 - 13.

Tett på: Bente Urdal Vinje. s. 28.