5/12: Etikk

5/12: Etikk

Publisert

Endret

Bioingeniøren 5 2012.pdf (4 MB)

Innhold:

FAG originalartikkel: Prøvetaking av døende pasienter - et etisk dilemma. s. 12 - 16.

FAGartikkel: Etisk refleksjonsveiledning - noe for bioingeniører? s. 20 - 24.

Fra redaksjonen. Etiske verktøy. s. 5.

Etikk: Etisk refleksjon i Østfold. s. 17 - 19.

Etikk: Få det ut - snakk med kollegaen. s. 25.

Aktuelt: App til hjelp ved urinmikroskopi. s. 6 - 7.

Tett på: Anne Bratlie. s. 33.