4/12: Hiv

4/12: Hiv

Publisert

Endret

Bioingeniøren 4 2012.pdf (3 MB)

Innhold:

FAG Originalartikkel: Nytte av prokalsitonin og nøytofil CD64 som markører for postoperativ infeksjon. s. 16 - 20.

Fra redaksjonen: Hiv: Fra angst til kunnskap? s. 5

Smittsomme sykdommer: Ingen enkle løsninger. Intervju med Sigrun Møgedal. s. 22 - 24.

Hiv: Ingen helbredelse i sikte. Intervju med Birgitta Åsjö. s. 24 - 25.

Hiv: Hiv-veteranen. Intervju med Per Miljeteig. s. 26 - 28.

Aktuelt: Slik fikk 170 prøver feil ID. s. 6 - 7.

Aktuelt: Fersk film fra BFI skal lokke unge til yrket. s. 10 - 11.

Tett på: Gard Titlestad. s. 34.