2/12: Antibiotikaresistens

2/12: Antibiotikaresistens

Publisert

Endret

Bioingeniøren 2 2012.pdf (4 MB)

Innhold:

FAG Antibiotikaresistens: Multiresistente Gram-negative bakterier - et økende globalt helseproblem. s. 16 - 21.

FAG Kronikk: Antibiotikaresistens - en gammel fiende. s. 8 - 10.

Fra redaksjonen: Antibiorikaresistens - et felles ansvar. s. 5.

Antibiotikaresistens: Bakteriologi for dummies. s. 11.

Antibiotikaresistens: I førstelinjen mot resistente bakterier. s. 12 - 14.

Antibiotikaresistens: Ublidt møte med NDM-1. s. 23.

Antibiotikaresistens: Gunstig resistenssituasjon hos norske husdyr. s. 24 - 25. 

Antibiotikaresistens: Vestens legemidler i Indias vann. s. 26 - 27.

Tett på: Kari Skibeli. s. 32.