12/12: Kjønn

12/12: Kjønn

Publisert

Endret

Bioingeniøren 12 2012.pdf (4 MB)

Innhold:

FAG Essay: Ølbrygging er bioteknologi. s. 12 - 16.

Fra redaksjonen: Myten om den usynlige. s. 5.

Studentspalten: Viss du bommar så skrik eg ... s. 17.

BFI 50 år: Feiret historien og de som skapte den. s. 18 - 20.

Debatt: MIP-ene har også en historie. s. 26.

Tett på: Trond Markussen. s. 28 - 29.