1/12: Samhandlingsreformen

1/12: Samhandlingsreformen

Publisert

Endret

Bioingeniøren 1 2012.pdf (3 MB)

Innhold:

FAGartikkel: HPV-deteksjon som en tillegsundersøkelse til cytologiscreening ved usikre og lavgradige cellefornadringer. s. 16 . 19.

Akuelt: Samhandlingsreformen. Fremad i alle retninger? s. 6-9.

Aktuelt: Samhandlingsreformen. Samhandling i 30 år på sjukestugu i Hallingdal. s. 9 - 11.

Aktuelt: Slutt på refusjon for norskprodusert HPV-test.

Kurs Intervju av blodgivere: Kunsten å stille de mest personlige spørsmål. s. 20 - 21.

Kronikk: "Omsorgsfull hjelp". s. 28-29.

Tett på: Gerd Asklund. s. 31.