Vil redde utdanning med opprop

Bioingeniørstudentene Nawisa Falahzadeh (til venstre), Louise Hoberg og Elvida Skare har startet underskriftskampanje for å få statlig finansiering av bioingeniørutdanninga på Hamar. Foto: Eli Johanne Haugen, Hamar Arbeiderblad

Aktuelt

Vil redde utdanning med opprop

Bioingeniørstudenter ved Høgskolen i Innlandet har startet en underskriftskampanje for å sikre at utdanninga på Hamar består. Høgskolen finansierer selv studiet, på tredje året.

Publisert

Endret

Av Heidi Strand

- Utdanninga kom til fordi det var særlig stor bioingeniørmangel her. Nå er vi mange som har lyst å fortsette å bo og jobbe i Innlandet etter studiet, sier andreårsstudent Elvida Skare.

Sammen med førsteårsstudent Nawisa Falahzadeh og tredjeårsstudent Louise Hoberg har hun tatt initiativ til oppropet. De ønsker å få myndighetene til å forstå at grunnfinansiering må til om det skal bli utdannet bioingeniører i Innlandet også i framtida.

Studentengasjement

Bioingeniørstudiet ved Høgskolen i Innlandet (HINN) ble startet uten at Kunnskapsdepartementet hadde tildelt studieplasser, og dermed uten statlig finansiering.

I 2021 startet de første studentene på den nye bioingeniørutdanninga, og i år er første studieår med studenter i alle tre kull. 43 førsteklassinger, 32 andreklassinger og 25 tredjeklassinger kan utgjøre totalt 100 nye bioingeniører de neste åra. Men heller ikke i statsbudsjettet for 2024 fikk utdanninga øremerkede midler.

- Vi vil ha kolleger også i framtida, når vi selv er i jobb, sier Skare.

I skrivende stund har over 400 personer signert studentenes opprop på www.opprop.net, og engasjementet er stort.

- Det betyr veldig mye! Alle studentene her har stått på skikkelig, de har delt og samlet underskrifter, sier hun.

Studentene har fått belyst saken i Hamar Arbeiderblad, og den har blitt tatt opp i kommunestyret. I tillegg har de hengt opp plakater på campus og på de lokale sykehusene i området.
I begynnelsen av februar presenterte de saken for finansminister Trygve Slagsvold Vedum, da han besøkte HINN. Nå venter de på svar, og håper regjeringen vil ta stilling til grunnfinansiering.

Vurderte nullopptak

Elisabeth Ersvær er usikker på hva som skjer med utdanningen framover. Hun er ansvarlig for studieprogrammet for bachelor i bioingeniørfag ved HINN, og forteller at de vurderte nullopptak høsten 2024. Det betyr å ikke ta inn nye studenter.

- Men ledelsen ved HINN har støttet oss og ønsker å ha utdanninga, sier hun.

- Hvorfor er det viktig med øremerkede midler for å beholde utdanninga?

- En bioingeniørutdanning er en teknisk tung utdanning som er ressurskrevende og har mye intern praksis. Vi er avhengig av fullfinansiering for å kunne drifte den på en bærekraftig måte, sier Ersvær.

Bioingeniørutdanninga setter stor pris på studentenes initiativ.

- Vi er superstolte av studentene våre for at de engasjerer seg sånn, sier hun.

Oppropet er fremdeles aktivt, og kan følges her!

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Høgskolen i Innlandet, Utdanning