NITO vil være med på Vestres ventetidsløfte

Den ferske helse- og omsorgsministeren, Jan Christian Vestre, vil ha ned ventetidene i sykehusene. Men hvis han vil oppnå det, må han også ta NITOs 10 000 ingeniører og teknologer innen helsesektoren med på råd, mener NITO. Foto: NTB kommunikasjon/ Statsministerens kontor

Aktuelt

NITO vil være med på Vestres ventetidsløfte

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tatt initiativ til et samarbeid med partene i arbeidslivet for å få ned ventetiden i sykehusene. Men den ferske helsestatsråden glemte å invitere ingeniørene.

Publisert

Endret

Av Svein A. Liljebakk

Ventetidsløftet, som ble lansert 13. mai, er et samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene. Partene skal jobbe sammen for å snu en negativ trend og oppnå markant reduksjon av ventetidene i helsesektoren i løpet av 2024 og 2025.
Virkemidlene for å nå målet kan være:

  • Bedre ansvars- og oppgavedeling
  • Hensiktsmessige arbeidstidsordninger
  • Kvelds- og helgeåpne poliklinikker
  • Færre rapporteringskrav
  • Samarbeid med private aktører, etter avtale med og prioritering av det offentlige

Hva med ingeniørene?

NITO støtter initiativet for å få ned ventetidene. Men organisasjonen har sendt brev til Vestre og bedt om at NITO også blir en partner i Ventetidsløftet. Til sammen har NITO cirka 10 000 medlemmer innen helsesektoren, de fleste bioingeniører, og de har nøkkelroller hvis man vil få ned ventetidene.

- Våre bioingeniører, radiografer og medisinsk tekniske ingeniører med flere vil være sentrale for å få redusert ventetidene. NITO ønsker derfor gjerne å bidra inn i det viktige arbeidet med å få ned ventetidene, skriver president Trond Markussen og generalsekretær Egil Thompson i brevet til statsråden.

Stikkord:

NITO