Kutter i tilleggspoeng, kjønnspoeng og karakterkrav

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Kutter i tilleggspoeng, kjønnspoeng og karakterkrav

Regjeringen vil ha nye regler for opptak til høyere utdanning.

Publisert

Endret

- Det tar for lang tid før unge kommer i gang med studiene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel i en pressemelding.

Derfor skal opptaksreglene endres. Per i dag kan man få opptil 14 tilleggspoeng, for eksempel for alder, folkehøyskoleutdanning og fremmedspråk på videregående. Regjeringene vil kutte alle tilleggspoengene, unntatt de som gis for realfag og for avtjent verneplikt.

Målet med disse endringene er å unngå kunstig høye poenggrenser for å komme inn på populære utdanninger.

Ordningen med kjønnspoeng skal også avvikles. I dag er det mulig å gi ekstra poeng til søkere på utdanninger hvor ett kjønn er klart underrepresentert. For eksempel har bioingeniørutdanningen i Tromsø kjønnspoeng for menn. I stedet for poeng, åpner regjeringen for kjønnskvoter. I pressemeldingen sier statsråden at det som en hovedregel skal være minst 20 prosent av det underrepresenterte kjønnet.

I tillegg kan karakterkravet for sykepleierutdanningen bli fjernet. Den forrige regjeringen innførte krav om minst karakteren 3 i matte og norsk for å kunne bli sykepleier. Får Støre-regjeringen det som den vil, blir denne ordningen vraket.

Reaksjonene mot dette forslaget er sterke. Sykepleierforbundets leder, Lill Sverresdatter Larsen, sier til tidsskriftet Sykepleien at Norge ikke vil få flere sykepleiere ved å senke kravene til studentene:

– Vi ser en klar sammenheng mellom karakterer fra videregående skole, gjennomføringsevne og frafall på sykepleierutdanningen. Regjeringens politikk med å senke kravene er basert på følelser og ikke fakta.

Kilde: regjeringen.no, sykepleien.no