Dansk samarbeid mellom sykepleiere og bioingeniører førte til 30 prosent færre innleggelser

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Dansk samarbeid mellom sykepleiere og bioingeniører førte til 30 prosent færre innleggelser

Publisert

Endret

I Middelfart i Danmark har et samarbeidsprosjekt mellom sykepleiere i kommunehelsetjenesten og bioanalytikere (bioingeniører) fra et sykehuslaboratorium ført til 30 prosent færre innleggelser og 61 prosent færre gjeninnleggelser.

Kommunens akuttsykepleiere har fått økt beslutningsmyndighet, og kan selv bestemme at det skal tas blodprøver av en pasient.

For å unngå at det skjer feil, har kommunen inngått en avtale om kvalitetssikring av diagnostikken med et sykehuslaboratorium. To bioanalytikere har fått oppgaven med å kvalitetssikre utstyr for pasientnær analysering, samt lære opp sykepleierne i prøvetaking og korrekt bruk av utstyret.

Les mer:

Indlæggelserne er styrtdykket i Middelfart - med hjælp fra bioanalytikere

Kilde: dbio.dk