Bedre diagnostikk for sepsispasienter i distriktene

Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har de brukt hurtigtest ved mistanke om sepsis siden 2021. Her analyserer bioingeniør Elisabet Sandhei en prøve. Foto: Privat

Aktuelt

Bedre diagnostikk for sepsispasienter i distriktene

Instrumenter brukt til covid-19-testing under pandemien kan også brukes til hurtigtest for sepsis. Det gjør at lokalsykehus kan starte målrettet antibiotikabehandling tidligere.

Publisert

Endret

Av HEIDI STRAND

Det viser en ny norsk studie, som er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetet i Tromsø. Under pandemien kjøpte mange mindre sykehus inn småinstrumenter med PCR-basert metode, for hurtigtesting av covid-19 med luftveispanel. Ved å velge et panel for blodbaserte infeksjoner, BCID2, ville forskerne verifisere at Film-Array-plattformen også kunne hurtigteste for sepsis.

Korrekt identifikasjon av bakterier

- Vi startet med å verifisere instrumentene som stand-alone, sier Kristoffer Hammer Endresen.

Han er overlege ved mikrobiologisk avdeling i Bodø. Sammen med medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Hege Harboe-Sjåstad, tok han initiativ til studien.

Til sammen testet bioingeniører ved lokalsykehusene 160 blodkulturer i perioden juli-desember i 2021. Forskerne sammenliknet resultatene med dem fra vanlig dyrkningsdiagnostikk på mikrobiologisk lab i Bodø. Hurtigtesten identifiserte korrekt bakterie i 97,8 prosent av tilfellene. Dette gav pasientene en signifikant målrettet antibiotikabehandling i 27 prosent av tilfellene.

Kjappere og mer målrettet behandling

Kristoffer Hammer Endresen er overlege ved mikrobiologisk avdeling i Bodø, og en av initiativtakerne til studien. Foto: kommunikasjon.ntb.no

Sykehusene i Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, Vesterålen og Lofoten sender blodkulturflasker til mikrobiologisk laboratorium i Bodø for dyrkning. På grunn av beliggenhet og dårlig vær kan transporten – og prøvesvaret, ta lang tid.

- Hvis pasienten må vente, blir det ofte gitt bredspektra antibiotika, sier Endresen.

For noen av prøvene i studien fikk lokalsykehusene svar opptil syv dager tidligere ved å bruke hurtigtesten, sammenliknet med svar fra dyrkning. Gjennomsnittlig tidsbesparelse var på to dager.

- Det betyr at vi kan gi målrettet behandling i form av smalspektret antibiotika mye før, sier Endresen.

Viktig for lokalsykehus

På Helgelandssykehuset Mo i Rana har bioingeniører analysert hurtigtester for sepsis siden uttestinga i 2021. Noen av dem er analysert av vaktgående bioingeniør Elisabet Sandhei.

- Det er en kompleks analysemetode som foregår inni instrumentet. Men prepareringa av prøven er enkel, og instrumentet er brukervennlig, forteller Sandhei, som tidligere har jobbet noe med mer manuelle PCR-analyser.

På små lokalsykehus tar ofte bioingeniørene prøvene selv, og allerede etter 3-4 timers inkubering i blodkulturskap kan én eller flere flasker være positive, alt etter hvilken type bakterie som er til stede. Den første flasken som blir positiv setter de opp til hurtigtest. Totalt tar forberedelse og analyse én og en halv time. Når svar foreligger, ringer bioingeniøren til rekvirenten og gir beskjed om hvilket agens det er som herjer i blodet til pasienten. De pleier å understreke at dette er et foreløpig svar, og at endelig svar kommer fra mikrobiologisk avdeling i Bodø.

- Det oppleves som veldig meningsfullt og riktig at vi som lokalsykehus kan gjøre dette, sier Sandhei.

Det er ikke uvanlig at de rekker å møte pasienten igjen, noen ganger på én og samme vakt, og ser tydelige spor av bedring. Det liker hun.

I tillegg til dyrkning

Hurtigtesten kan identifisere cirka 90 posent av de vanligste bakteriene som gir sepsis i Norge. Men fordi det brukes et panel, vil ikke metoden kunne fange opp bakterier som ikke er med i panelet. Under uttestingen i studien fikk forskerne tre falske negative prøver, som panelet ikke fanget opp.

- Derfor er det viktig at prøvene også dyrkes og resistensbestemmes i Bodø, sier Endresen.

Positive blodkulturer sender lokalsykehusene videre til mikrobiologisk lab i Bodø.

I tillegg til å gi en bakterie-ID, kan metoden avsløre om bakterien bærer viktige resistensgener for MRSA, VRE og ESBL. Selv om dette ikke er en resistensbestemmelse, kan det ha betydning for lokalsykehusets vurdering om å isolere pasienten eller ikke.

Best tilbud hos de små sykehusene

I januar i år publiserte forskerne resultatene av studien i en artikkel i tidsskriftet Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (APMIS). Nå skal de undersøke hva det å få tidligere svar har å si for pasientene, for antibiotikabruk, for sykehusene og for helseøkonomien.

I dag bruker alle de mindre sykehusene ved Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset FilmArray BCID2 for hurtigtesting av sepsis.

- Fra å være de med dårligst tilbud til denne pasientgruppa, har lokalsykehusene nå et bedre tilbud enn her i Bodø, sier Endresen.

Mikrobiologilaben i Bodø er åpen kun på dagtid, og ingen analyserer hurtigtester for sepsis på andre tider av døgnet. Det håper Endresen skal endre seg.

Stikkord:

Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, PCR, Sepsis