Utdanningspris til Laboratorieklinikken på Haukeland

Fikk utdanningspris: Assisterende klinikkdirektør Johanne Lind Aasen og direktør Gunnar Mellgren. Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen

Aktuelt

Utdanningspris til Laboratorieklinikken på Haukeland

Publisert

Endret

For sitt bidrag til å heve det faglige nivået på bioingeniørutdanningen, er Laboratorieklinikken på Haukeland universitetssjukehus tildelt Helse Vest sin utdanningspris.

Juryen har blant annet lagt vekt på at klinikken, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL), har bidratt til utvikling av bioingeniørutdanningen gjennom flere innovative prosjekter. Ett av dem er nettsiden epraksis.no.

Epraksis er en digital læringsarena for bioingeniørutdanningen på HVL, og inneholder informasjon om praksisstudiene og ulike læringsressurser om analyseprinsipp og metodikk i medisinsk laboratorieteknologi.

Ifølge helse-vest.no har Laboratorieklinikken også utmerket seg gjennom sitt engasjement i internasjonalt samarbeid og studentutveksling.

Klinikkdirektør Gunnar Mellgren sier at han ønsker flere studieplasser på HVL, fordi det vil være behov for enda flere bioingeniører i fremtiden.

Kilde: helse-vest.no

Stikkord:

Haukeland universitetssjukehus, Høgskulen på Vestlandet, Utdanning