Store problemer med Helseplattformen

Helseplattformen har fått store problemer. Illustrasjon: Ketill Berger

Aktuelt

Store problemer med Helseplattformen

Det nye labdatasystemet Epic Beaker var stort sett en suksess da det ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital i 2020. Journalløsningen i Helseplattformen, også levert av Epic, har bydd på atskillig større utfordringer.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

Helseplattformen, som ble tatt i bruk av Trondheim kommune i mai i fjor og ved St. Olavs hospital i november, har så langt ikke vært noen suksess. Media har rapportert om problemer med uleselige epikriser, såkalte e-meldinger som ikke kommer fram til mottakeren og lengre ventelister. Det rapporteres om alvorlige feil i systemet. Ansatte mener at journalsystemet er så lite effektivt at det ikke er forenlig med normal drift.

I en spørreundersøkelse utført av Norsk sykepleierforbund i januar i år svarte nær 80 prosent at innføringen av Helseplattformen har ført til større arbeidspress. En tredjedel kjenner til ansatte som har blitt sykemeldt på grunn av systemet og 27 prosent sier at Helseplattformen har ført til så mye større arbeidsbelastning at de har vurdert å slutte i jobben.

St. Olavs hospital er nå under tilsyn av Statens helsetilsyn.

Fastlegene i Trondheim har ikke tatt systemet i bruk ennå.

Laboratoriene var fornøyde

Bioingeniøren skrev om Helseplattformen i nummer 8 2021. Da var det halvannet år siden det var tatt i bruk av medisinsk biokjemi og medisinsk mikrobiologi. To av bioingeniørene som begge hadde jobbet med innføring av systemet, fortalte da om erfaringene sine. De var fornøyde og kunne fortelle om bedre sporbarhet – og dermed pasientsikkerhet – og om kortere svartid. Bioingeniørene på mikrobiologisk lab mente at de ikke hadde klart seg gjennom pandemien uten Helseplattformen.

Erfaringer fra en foretakstillitsvalgt

Men hvordan er situasjonen i dag, når laboratoriedelen av systemet er koblet til journaldelen?

Lise Dragset, foretakstillitsvalgt for NITO ved St. Olavs hospital, har hatt jevnlig kontakt med de plasstillitsvalgte på laboratoriene - og hun forteller at bioingeniørene har hatt mindre utfordringer enn mange andre yrkesgrupper, men helt uten problemer har det ikke vært for dem heller.

- Som det er i dag rekker ikke Helseplattformen AS eller leverandøren å rette feil, før nye feil oppstår, sier foretakstillitsvalgt Lise Dragset. Foto: Alf-Egil Bogen

En av grunnene til at mikrobiologisk lab var så fornøyd med Epic Beaker under pandemien, var at de ikke var spesielt fornøyd med systemet de hadde fra før (mye penn og papir). Forbedringen var derfor stor da det nye labdatasystemet ble tatt i bruk.

- Medisinsk biokjemi hadde et fungerende system fra før, og de var nok ikke like fornøyde med overgangen, mener hun.

Fortsatt behov for ekstra stillinger

Dragset forteller at prøvemottaket fikk fem midlertidige stillinger i 2020 da helseplattformen ble tatt i bruk av laboratoriene. Det var fordi det ville bli mye merarbeid i perioden mellom to systemer. Men det er fortsatt behov for de fem stillingene, for innføring av journalsystemet førte heller til mer enn mindre arbeid.

I høst, noen måneder etter at Trondheim kommune hadde tatt plattformen i bruk, skrev Adresseavisen om laboratorienes erfaringer. Journalisten beskriver en vegg på prøvemottaket fylt av gule lapper. Det er ansatte på sykehjem og legevakt som har sendt prøver med påskrifter som «Problemer med «helseplattformen» og «får ikke skrevet ut etikett». Dragset bekrefter journalistens beskrivelse.

Uoversiktlig og lite intuitivt

Hun forteller at både medisinsk biokjemi og mikrobiologen erfarer at leger og sykepleiere har problemer med å skjønne hvordan de skal rekvirere analyser i det nye systemet, for det er lite intuitivt og skjermene er uoversiktlige. Det fører til at bioingeniørene må etterbestille analyser, noe som er tungvint, tar ekstra tid og kan øke risikoen for feil. Problemet er ikke bare knyttet til laboratorieanalyser, men gjelder generelt.

Dragset mener derfor at system må bygges om slik at løsningene blir enklere, mer intuitive og med mindre muligheter for å gjøre feil.

- Som det er i dag rekker ikke Helseplattformen AS eller leverandøren å rette feil, før nye feil oppstår. Det kan ha ført til alvorlige situasjoner, sier hun.

Frist: 15. mai

Styret i Helse Midt-Norge hadde møte 26. januar. Der ble det blant annet vedtatt at «Helseforetakene og Helseplattformen AS ferdigstiller det avtalte arbeidet med feilretting, nødvendig optimalisering og opplæring innen 15. mai, og at det utarbeides en detaljert milepælsplan for arbeidet».

Dragset forteller at hun og de andre tillitsvalgte samarbeider med sykehusledelsen for å få et best mulig resultat, men hun er skeptisk. Hun har ikke stor tro på at all feilretting og optimalisering er ferdig til 15. mai.

- Hvis systemet fortsatt ikke virker slik det skal etter 15. mai, er det kanskje på tide å sette i gang en prosess der andre systemer blir vurdert. Det er selvsagt en tidkrevende og kostbar løsning, men det er kostbart og lite effektivt å fortsette slik som nå også, sier Lise Dragset.

Kilder: sykepleien.no (Helseplattformen på St. Olavs hospital: 27 prosent av sykepleierne har vurdert å slutte og adresseavisen.no (Her har de brukt Helseplattformen i flere år)

  • Ny, felles journalløsning og laboratoriedatasystem for Helse Midt-Norge.
  • Eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.
  • Ble tatt i bruk av Trondheim kommune i mai 2022 og ved St. Olavs hospital i november. Utrulling i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal og kommunene der er satt på vent.
  • Laboratorieløsningen har vært et separat prosjekt med egen tidslinje og egen anbudskonkurranse. Den ble tatt i bruk av St. Olavs hospital i mars 2020 og av Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal i februar 2021. Er nå en del av Helseplattformen, som har overtatt driften.
  • Både journal- og laboratorieløsningen har amerikanske Epic som leverandør.

Stikkord:

IKT, St. Olavs Hospital