Overvåkning av avløpsvann gir tidlig varsel om smittebølger

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Overvåkning av avløpsvann gir tidlig varsel om smittebølger

Publisert

Endret

Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomførte i 2022 en pilotundersøkelse hvor man overvåket SARS-CoV-2 i avløpsvann. Overvåkningssystemet ble etablert i samarbeid med kommunene Tromsø, Trondheim, Oslo, Bergen og Ullensaker, og dekket 25-30 prosent av landets befolkning.

Evalueringen viser at systemet ga 1-2 uker tidligere varsel om en ny smittebølge høsten 2022, sammenlignet med tradisjonelle, kliniske overvåkingssystemer.

Ifølge FHI ser avløpsovervåkning også ut til å være et godt egnet verktøy for å følge med på fordelingen av kjente virusvarianter. I pilotundersøkelsen ga systemet indikasjoner på endring i variantbildet 1-2 uker før den ordinære variantovervåkningen.

FHI skriver at det internasjonalt er stadig flere eksempler på at avløpsovervåkning er implementert, eller under utprøving, for overvåkning av andre smittsomme sykdommer (for eksempel polio, influensa eller apekopper).

Rapporten fra instituttet konkluderer med at avløpsovervåking er et verdifullt verktøy i overvåkingen av SARS-CoV-2, og at det uavhengig av covid-19-situasjonen bør vurderes å opprettholde infrastrukturen i systemet - slik at det raskt kan tas i bruk i håndteringen av nye helsetrusler.

Kilde: fhi.no (Overvaking av avløpsvatn gir tidleg varsel om nye smittebølger)

Stikkord:

COVID-19, Folkehelseinstituttet, SARS-CoV-2