Inviterer til innovasjonscamp

Studieprogramansvarlig Elisabeth Ersvær, sammen med studenter fra bioingeniørutdanningen på HINN. Arkivfoto: Grete Hansen

Aktuelt

Inviterer til innovasjonscamp

I midten av desember arrangeres for første gang nasjonal innovasjonscamp for ansatte og studenter innenfor bioingeniørfag og laboratoriemedisin.

Publisert

Endret

Bak arrangementet står prosjektet Nasjonalt systematisk samarbeid for videreutvikling av arbeidslivsrelevans i bioingeniørutdanningene, med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vertskap er Høgskolen i Innlandet (HINN).

Studieprogramansvarlig Elisabeth Ersvær ved bioingeniørutdanningen på HINN håper på god deltakelse. Målgruppen for den tre dager lange innovasjonscampen er bred: Ledere, lærere, studenter, veiledere og andre.
Målet for innovasjonscampen er å finne svar på disse spørsmålene:

  • Hvordan kan man i større grad dra elementer fra arbeidslivet inn på campus?
  • Hva kan man gjøre for å øke kvalitet i praksis og skape gode rammebetingelser? Hvordan forhindre observasjonspraksis og fremme praksisstudier med studentaktive læringsformer og formative vurderinger? Hva kan man samarbeide om for å spare ressurser? Kan man utnytte digitale løsninger?
  • Hvordan utvikle og integrere en kultur for innovasjon og nytenkning i praksislæring?

Innovasjonscampen arrangeres på Hamar, 13.-15. desember. Informasjon om arrangementet er lagt ut på nettsiden www.inn.no/casemedlab/

 

Stikkord:

Høgskolen i Innlandet, Innovasjon, Utdanning