Hun fikk støtte til faglig utvikling – flere kunne fått det samme hvis de hadde søkt

Cathrine Berget Bottolfs fikk posterstipend fra BFIs studiefond. Det var ikke så vanskelig å få støtte som hun trodde det ville være. Foto: Privat

Aktuelt

Hun fikk støtte til faglig utvikling – flere kunne fått det samme hvis de hadde søkt

BFI-medlemmer som vil forske, ta videreutdanning eller delta med poster på arrangement kan søke om midler fra instituttets studiefond. En av de som har grepet muligheten, er Cathrine Berget Bottolfs.

Publisert

Endret

Av Frøy Lode Wiig, frilansjournalist

Hun fikk stipend til å dra på kongress med poster. Spørsmålet er hvorfor ikke flere gjør som henne? Studiefondet kunne nemlig delt ut mer penger enn det gjør i dag.

Penger står ubrukt

Liv Kjersti Paulsen er seniorrådgiver i BFI og har ansvar for å administrere studiefondet. Hun håper at flere bioingeniører vil bruke dette medlemstilbudet.

– Vi har midler som ikke benyttes fordi vi har for få søkere, forteller hun.

Hvert år mottar BFIs studiefond mellom 20-30 søknader om støtte til videreutdanning eller mastergrad og 10-15 søknader om posterstipend.

Formålet med studiefondet er å gi økonomisk støtte til medlemmer i BFI som ønsker å drive faglig utvikling. Det kan gis støtte til videreutdanning, posterstipend og forsknings- og utviklingsprosjekter.

Liv Kjersti Paulsen. Foto: NITO

Sistnevnte er vanligvis et større beløp og lyses ut med flere års mellomrom. Tildelingen påvirkes av hvilke områder det sittende fagstyret prioriterer, og søkere må levere en grundig prosjektbeskrivelse. I 2019 ble OsloMet, i konkurranse med fire andre søkere, tildelt 750 000 kroner for å utvikle et videreutdannings- og mastertilbud i patologi. Noen år før det gikk 500 000 kroner til Sykehuset Innlandet for å innføre diagnostisk samarbeidspartner.

– Dette er store prosjekter som BFIs fagstyre mener vil ha nytte for mange bioingeniører og bidra til å heve faget, forklarer Paulsen.

Studiestøtte

De aller fleste stipendene fra fondet går til enkeltpersoner som vil ta videreutdanning eller delta med poster på konferanser. Det kan komme godt med i en tid med stadig strammere sykehusøkonomi.

– Vi håper at støtte til materiell og reise vil gjøre det litt lettere for flere å gå i gang med studier eller dra på konferanse, sier Paulsen.

Hun minner om at kandidater til BFIs spesialistgodkjenning kan få et større støttebeløp til videreutdanning.

Stiller for høye krav til seg selv

Cathrine Berget Bottolfs er én av de som har fått posterstipend fra studiefondet. Hun lagde poster sammen med en kollega.

– Jeg tror mange bioingeniører tenker at de aldri i verden vil få antatt posteren sin eller få stipend. Vi tror at nåløyet er så smalt at det nesten ikke er vits i å søke. Slik tenkte jeg også, og jeg ble kjempeglad for stipendet, sier Bottolfs.

Hun mener bioingeniører kanskje stiller for høye krav og gjør ting vanskeligere enn de er. En poster må ikke være revolusjonerende, påpeker hun.

– Nå angrer jeg litt på at jeg ikke har søkt om stipend tidligere. Kanskje er det nok å finne et tema som man interesserer seg for, og ikke gjøre oppgaven for komplisert, sier hun.

Dekker reise og deltakeravgift

Bottolfs fikk 6000 kroner i stipend. Hun brukte pengene på reise og deltakeravgift til den nordiske bioingeniørkongressen i Oslo våren 2023, samt trykk av poster. Hennes beste tips er å innhente tilbud fra flere ulike trykkerier. Pristilbudene hun fikk varierte fra 300-1900 kroner.

Bottolfs har lang fartstid bak seg fra medisinsk biokjemi og blodbanken ved Ringerike sykehus. Nå er hun laboratorierådgiver i Noklus og holder kurs for ansatte i primærhelsetjenesten. Tidligere har hun skrevet spesialistoppgave om opplæring og laboratoriediagnostikk i hjemmetjenesten. Hun tok utgangspunkt i oppgaven da hun lagde posteren til kongressen. Tittelen var: «Hvordan ble laboratorievirksomheten i hjemmebasert omsorg påvirket av koronapandemien?»

– Det var veldig gøy å jobbe med. Jeg ble inspirert til å lage flere postere, og vil absolutt anbefale andre bioingeniører å gå i gang, sier hun.

Neste søknadsfrist til BFIs studiefond er 15. februar 2024.

Fondets formål er å gi økonomisk støtte til BFI-medlemmer som vil bidra til å heve bioingeniørfaget.

Søknader behandles tre ganger i året, og tildeling vedtas av studiefondets styre. Søknadsfristene er 15. februar, 1. mai og 1. november.

For å søke må du være medlem i BFI, og ha vært yrkesaktivt medlem de siste tre årene. Det kan søkes om støtte til:

  • Videreutdanning: Det må være emner ved høgskole eller universitet som gir studiepoeng. Vanligvis dekkes studieavgift, utgifter til læringsmateriell, samt reiseutgifter.
  • Posterstipend: Søkere må ha fått antatt abstrakt før tildeling. Stipendet kan brukes til trykking av poster, kongressavgift, samt opphold og reise.
  • Forskningsprosjekter: Søkeren må være leder av prosjektet og må sende inn prosjektbeskrivelse. Fra 2023 har forskningsprosjekter fått sin egen søknadsfrist: 15. september.
  • Utviklingsprosjekter: Det må leveres en grundig prosjektbeskrivelse. Studiefondet støtter kun prosjekter som har som mål å fremme bioingeniørfaget og/eller er relevant for fagstyrets satsingsområder.

Stikkord:

BFI