BFI-midler baner vei for bioingeniørforskning

Silje Mathiassen ved Akershus universitetssykehus skal lede et metodeforbedringsprosjekt om DNA-ekstraksjon fra plasma. Foto: Privat

Aktuelt

BFI-midler baner vei for bioingeniørforskning

To bioingeniørdrevne forskningsprosjekter får til sammen 140 000 kroner i støtte fra BFIs studiefond.

Publisert

Endret

Av HEIDI STRAND

Målet med det ene prosjektet er å undersøke hvilke barrierer mot innovasjon som finnes på medisinske laboratorier. I det andre prosjektet skal bioingeniører finne den beste metoden for å ekstrahere mest mulig cellefritt DNA fra plasma.

Støtter forskende bioingeniører

- Det er kjempefint å få fortsette på dette prosjektet. Penger er ofte et stort hinder i forskning, og nå blir det mye lettere, forteller Silje Mathiassen.

Hun leverte masteroppgaven sin før sommeren, og under labarbeidet opplevde hun at det var vanskelig å få ekstrahert nok cellefritt DNA fra plasma. Nå skal hun undersøke hvilke ekstraksjonsmetoder og -kit som fungerer best. Arbeidet er planlagt som en bacheloroppgave for bioingeniørstudenter i 2025, og er en del av et større prosjekt om kolorektalkreft.

Den andre mottakeren av forskningsstipend er Solveig Mo ved Haukeland universitetssjukehus, som fikk tildelt midler til sin kommende masteroppgave. Hun skal undersøke hvordan det er tilrettelagt for innovasjon på medisinske laboratorier, og skal fokusere mest på hvilke barrierer som finnes og hvordan man kan finne løsninger og overkomme disse. En kollega tipset henne om muligheten for å søke om stipend.

Solveig Mo ved Haukeland universitetssjukehus fikk støtte til sin mastergrad om innovasjonsbarrierer på laboratoriet. Foto: Privat

- Jeg ble kjempeglad og litt overrasket da jeg fikk beskjed om at prosjektet mitt har fått midler, forteller Mo.

Ønsker flere søkere av forskningsstipend

Tidligere kunne det søkes om forskningsmidler fra BFIs studiefond ved de ordinære søknadsfristene tre ganger i året, men fra i år har forskningsstipendet fått sin egen søknadsfrist; 15. september. En tydelig prioritering av forskning skal gi en bedre søknadsprosess.

For å få penger fra studiefondet er det visse kriterier som må oppfylles, blant annet må søkeren selv være prosjektleder og ha vært yrkesaktivt medlem av BFI de tre siste årene. Prosjektet skal i tillegg ha en klar målsetting, og det skal bidra til faglig utvikling eller til å heve bioingeniørfaget.

- Vi håper å kunne lyse ut forskningsstipend årlig, forteller Kaja Marienborg, fagstyreleder og leder av BFIs studiefond.

Om det blir årlig tildeling, vil avhenge av studiefondets årlige inntekter og hva som deles ut til andre formål, som videreutdanning. I år lyste BFI ut til sammen 250 000 kroner, men på grunn av få søknader og søknader som ikke oppfylte kriteriene, ble det bare delt ut 140 000.

Stikkord:

BFI