Verdien av all selvtestingen er svært lav nå, mener Rita von der Fehr

Foto: iStockphoto

Aktuelt

Verdien av all selvtestingen er svært lav nå, mener Rita von der Fehr

Regjeringen bør derfor gå bort fra dagens selvteststrategi, sier von der Fehr til nito.no

Publisert

Endret

Regjeringen bør gå bort fra dagens selvteststrategi, mener Rita von der Fehr

Von der Fehr, som er leder for BFIs fagstyre, viser til at selvtestene kan gi falskt negativt svar, og at det er bedre at folk vurderer symptomene sine selv, enn at de stoler på et usikkert selvtestsvar.

Hun påpeker også at det er brukt store offentlige midler på tester og at det ikke ser ut til å være samsvar mellom kost- og nytteverdi.

- Kunnskapsgrunnlaget rundt bruk av antigentester i slik stor skala som vi har og har hatt i Norge, er relativt svakt. Det foreligger ingen studie som gir gode indikasjoner på nytteverdien av selvtester blant vanlige folk, sier von der Fehr til nito.no.

Les mer på nito.no

 

Stikkord:

BFI, COVID-19, Selvtest