Sykehustalen 2022: 1,5 milliarder ekstra til sykehusene

Ingvild Kjerkol holdt sin første sykehustale fra et auditorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Aktuelt

Sykehustalen 2022: 1,5 milliarder ekstra til sykehusene

I sin første sykehustale lovet Ingvild Kjerkol å lette arbeidspresset til sykehusansatte. Et av virkemidlene er en tiltakspakke på 1,5 milliarder kroner.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

Midlene skal dekke høyere kostnader som følge av koronapandemien, blant annet økte kostnader til overtid og innleie på grunn av fravær og karantene, forklarte helse- og omsorgsministeren.

Laboratoriene ble ikke nevnt

Regjeringen vil foreslå å opprette 200 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, fortalte Kjerkol.

Rita von der Fehr er glad for at Kjerkol i sin første sykehustale fortalte at regjeringen skal bedre forutsetningene for at vi skal gjøre en god jobb.

Bioingeniørstillinger ble ikke nevnt, men statsråden ba sykehusene om å «styrke arbeidet med kompetansehevende tiltak og opplæringsprogrammer for flere personellgrupper».

- Jeg er glad for at regjeringen nå skal satse på fagfolk - og at de vil bedre forutsetningene for at vi skal gjøre en god jobb, sier Rita von der Fehr, fagstyreleder i BFI.

- Laboratoriene og innsatsen til bioingeniørene fikk ingen plass i talen, er du skuffet?

- Jeg hadde jo håpet at vi nå er blitt så pass synlige at vi ble nevnt. Så sett i lys av den innsatsen som er gjort på laboratoriene, er det litt skuffende.

Skal se på helseforetaksmodellen

Kjerkol fortalte også at det skal settes ned et utvalg som skal se på helseforetaksmodellen. For det er nødvendig å vurdere en 20 år gammel ordning, mente hun.

- Det overrasket meg litt, for det er ikke så mange årene siden Kvinnsland-utvalget konkluderte med at helseforetaksmodellen fungerer. Men det er sikkert på sin plass at den igjen kommer under lupen, sier von der Fehr.

Les hele sykehustalen her.