Regjeringen foreslår å senke autorisasjonsgebyret fra 1665 til 750 kroner

Alle nyutdannede bioingeniører må betale et autorisasjonsgebyr. Foto: iStockphoto

Aktuelt

Regjeringen foreslår å senke autorisasjonsgebyret fra 1665 til 750 kroner

For å jobbe som helsepersonell i Norge må man ha autorisasjon. For nyutdannede bioingeniører er det en ganske kostbar affære. Nå skal det bli billigere, men ikke for alle. De med utenlandsk utdanning må betale mer.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

Regjeringen har nylig sendt ut et forslag om ny ordning for autorisasjon- og lisensordning for 33 ulike grupper av helsepersonell, deriblant bioingeniører. Hittil har gebyret vært det samme for alle. Nå blir det differensiert ut fra hvor resurskrevende søknadene er.

For nyutdannede betyr det et betraktelig lavere gebyr. For andre grupper blir det dyrere. Søkere fra land utenfor EU/EØS, for eksempel, må betale 3500 kroner - 1835 mer enn i dag.

Dette er satsene som foreslås

Norsk utdannede – innmeldingslister fra utdanningene  kr. 750
Norskutdannede – manuelle saker  kr. 2000
Utdannede innenfor EU/EØS  kr. 2500
Utdannede utenfor EU/EØS  kr. 3500
Lisens til helsepersonell over 80 år  kr. 2000

Bakgrunnen for forslaget er at Helsedirektoratet har tatt i bruk digital behandling av autorisasjonssøknader. Utdanningsinstitusjonene sender nå inn såkalte innmeldingslister med info om nyutdannet helsepersonell. Det gjør at direktoratet bruker atskillig mindre ressurser på nyutdannet helsepersonell enn på søknader som må behandles manuelt, for eksempel søknader fra land utenfor EU/EØS (som ifølge departementet er de mest ressurskrevende).

Det foreslås også endringer i satsene for spesialistgodkjenning, men siden spesialistordningen til BFI ikke er omfattet av Spesialistforskriften, vil det ikke få noen betydning for bioingeniører.

Høringsfristen er 14. november. Planen er at de nye takstene skal gjelde fra 1. januar 2023.

Kilde: regjeringen.no

Stikkord:

Autorisasjon, Bioingeniørstudent, Helsedirektoratet, Utdanning