Lettere å komme inn på bioingeniørutdanning i år enn i fjor

Karakterkravene for håpefulle bioingeniørstudenter var noe lavere i år enn i fjor. Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Lettere å komme inn på bioingeniørutdanning i år enn i fjor

Søkertallene har falt, og med dem karakterkravene.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Poenggrensene fra hovedopptaket til høyere utdanning viser at man fortsatt må ha godt over 50 poeng for å komme inn på noen bioingeniørutdanninger, men poengkravene har stort sett gått merkbart ned siden i fjor.

Dette henger sammen med at det i fjor var 1100 som hadde bioingeniør som sitt førstevalg, mens det i år var cirka 200 færre som satte bioingeniørutdanning på topp blant studieønskene sine. Det var også generelt færre søkere til høyere utdanning i år enn de siste par årene.

OsloMet var også i år vanskeligst å komme inn på, med en poenggrense på 55,6 i ordinær kvote i hovedopptaket.

Det er totalt planlagt 380 studieplasser på bioingeniørutdanningene i år.

Poenggrenser for årets og fjorårets hovedopptak

Lærested Poenggrense, ordinær kvote (ORD) Poenggrense førstegangsvitnemål (ORDF)
NTNU Trondheim 54,8 (56,1) 52,6 (54,0)
OsloMet 55,6 (57,3) 51,4 (52,0)
Universitetet i Agder 50,9 (55,3) 47,5 (50,5)
Høgskulen på Vestlandet 52,9 (55,5) 50,3 (49,7)
Universitetet i Tromsø 44,1 (51,5) 49,0 (54,0)
Høgskolen i Østfold 49,4 (53,7) 41,9 (47,3)
NTNU Ålesund 47,7 (51,7) 47,8 (48,5)
Høgskolen i Innlandet 49,5 (51,3) 44,6 (45,0)

Kilde: Samordna opptak

Tabellen viser poenggrenser for bioingeniørutdanningene etter hovedopptaket 2022. Tall fra 2021 i parentes. I kvoten for førstegangsvitnemål (ORDF) konkurrerer man kun med skolepoeng – ikke med tilleggspoeng, alderspoeng eller lignende.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning