Her er kandidatene til valget i BFI

Aktuelt

Her er kandidatene til valget i BFI

I høst skal det velges nye medlemmer til fagstyret og yrkesetisk råd. Valgperioden er fra januar 2023 til desember 2025.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Til fagstyret skal det velges leder, nestleder og fire medlemmer, samt to suppleanter. Sistnevnte skal tre inn hvis noen må slutte i fagstyret i løpet av valgperioden.

Yrkesetisk råd består av leder, tre medlemmer og ett varamedlem.

Som det framgår av kandidatlisten lenger ned i artikkelen, er det i år kun sju kandidater til fagstyret og fem til yrkesetisk råd. Med 12 kandidater til sammen, blir det kun én suppleant til neste fagstyre. Til sammenligning var det 21 kandidater i 2019, men det er ikke uvanlig at antallet svinger. I 2016 var det 13.

Det blir store utskiftinger i fagstyret. Rita von der Fehr gir seg som leder etter tre perioder. Hun kommer til å bli erstattet av Kaja Marienborg, som er eneste kandidat til ledervervet. Marienborg og Kjetil Jenset er de eneste som tar gjenvalg fra det sittende fagstyret.

Rita von der Fehr
Kaja Marienborg

I yrkesetisk råd tar ikke Mona Pedersen Unnerud gjenvalg som leder. Hun vil bli erstattet av Gry Andersen, som er eneste kandidat til ledervervet.

Kandidater til fagstyret

Leder:

 • Kaja Marienborg, OsloMet - Storbyuniversitetet (Undervisning, mikrobiologi)

Nestleder:

 • Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer (Medisinsk biokjemi - hematologi)

Medlemmer:

 • Thea Frøyen, Betanien sykehus (Medisinsk biokjemi, preanalyse)
 • Silje Nysted Hagen, Tromsø (Medisinsk biokjemi, mikrobiologi)
 • Hilde Hegseth, Noklus (PHT og PNA)
 • Samehia Kausar, Oslo universitetssykehus Ullevål (Medisinsk genetikk)
 • Karen Raaen Roland, St. Olavs hospital (Farmakologi)

Kandidater til yrkesetisk råd

Leder:

 • Gry Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge (Ledelse, e-helse, samhandling, innovasjon)

Medlemmer:

 • Tone Kari Killie Bjerkan, Vestre Viken, seksjon Kongsberg (Laboratoriemedisin)
 • Grethe Haugland Halvorsen, Haukeland universitetssjukehus (Medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Kvinneklinikken)
 • Christina Matheson Mæland, Stavanger universitetssjukehus (Mikrobiologi)
 • Maren Øverseth, Sykehuset Innlandet Gjøvik (Medisinsk biokjemi)

Samtlige kandidater vil bli nærmere presentert i Bioingeniøren senere i høst. Valget gjennomføres på nett i løpet av oktober.

Stikkord:

BFI, Valg