Danske bioingeniørlærere foreslår å opprette egen prøvetakerutdannelse

To danske bioingeniørlærere mener det er på tide med en egen prøvetakerutdannelse. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Danske bioingeniørlærere foreslår å opprette egen prøvetakerutdannelse

Publisert

Endret

Mangelen på bioingeniører i Danmark tvinger sykehusene til å ansette prøvetakere som hverken har helsefaglig bakgrunn eller bakgrunn fra laboratoriearbeid. Det skriver fagbladet Danske Bioanalytikere (dbio).

Frisør, selvstendig næringsdrivende, bankutdannet og studenter som har tatt et friår – det er eksempler på utdanningsbakgrunnen til noen som er blitt ansatt for å ta blodprøver. Dette fører til at sykehusene må gjennomføre en meget tidkrevende opplæring før de nyansatte kan jobbe, skriver fagbladet.

To danske bioingeniørlærere mener derfor at det er på tide med en egen prøvetakerutdannelse. De ser for seg at den skal bestå av 20 ukers teoretisk opplæring, fulgt av et halvt års praksis. De som tar denne utdanningen, skal også kunne bygge videre på den hvis de senere skulle ønske det, slik at det blir en fullverdig bioingeniørutdannelse.

- Mangelen på bioingeniører er en nasjonal utfordring, som må løses, sier de to lærerne – Liza Elmeskov og Ida Enø Jensen – til dbio.

De ønsker ikke at bioingeniørene skal si fra seg all prøvetaking, ansvaret skal fortsatt ligge hos yrkesgruppen. Men når det i praksis er slik at også andre tar prøver, mener de at en formalisert prøvetakerutdanning vil sikre at de som tar prøvene er godt nok opplært.

Les mer hos dbio:

“Tiden er inde til en et-årig prøvetageruddannelse”

Stikkord:

Blodprøvetaking