Bioteknologirådet advarer: Gendata fra norske gravide kan havne hos kinesiske myndigheter

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Bioteknologirådet advarer: Gendata fra norske gravide kan havne hos kinesiske myndigheter

Publisert

Endret

Norske gravide drar til Danmark for å ta utvidede fosterdiagnostiske tester. Men velger man den billigste testen – NIFTY, fra det kinesiske selskapet BGI, gjøres analysene i Kina.

Bedrifter i Kina kan ikke nekte staten innsyn. Hvis kinesiske myndigheter virkelig ønsker det, vil de få tilgang til disse gendataene, forteller Mette Halskov Hansen, professor i kinastudier ved Universitetet i Oslo, til Bioteknologirådets tidsskrift GENialt.

Metoden det her er snakk om, er Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT). I Norge er NIPT tilgjengelig for å påvise tre ulike kromosomavvik. Men i andre land, blant annet Danmark, får man kjøpt slike tester som gir langt mer informasjon.

USA frykter at BGIs omfattende innsamling av genetiske data kan gi Kina økonomiske og militære fordeler, for eksempel innenfor legemiddelindustrien eller gjennom utvikling av biologiske våpen.

– Vi vil oppfordre alle som sender sitt biologiske materiale for analyse i andre land om å sjekke hvor prøven analyseres, hvem som kan få tilgang til disse gendataene og hvilke formål opplysningene kan brukes til. Man bør være ekstra varsom når det er snakk om DNA-et til et mulig fremtidig barn, sier professor Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet.

Kilde: bioteknologiradet.no (Norske gendata havner i Kina)