BFIs medlemstall: Sterk økning i antall pensjonister

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

BFIs medlemstall: Sterk økning i antall pensjonister

Antall BFI-medlemmer øker. Men pensjonistkategorien øker raskest, og studentvervingen har lidd under pandemien.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Per 1. januar i år var det 7646 BFI-medlemmer. 5669 var betalende medlemmer, de øvrige studenter eller pensjonister. Siden 2017 har det blitt over 600 flere «BFI-ere», men pensjonistene har stått for størsteparten av økningen.

BFIs instituttleder, Lisa Husby, kommenterer her medlemsutviklingen:

- Antall betalende medlemmer har kun steget sakte siden 2017. Er du fornøyd med utviklingen?

- BFI har allerede en høy andel av Norges yrkesaktive bioingeniører som medlemmer, men vi skulle selvfølgelig gjerne hatt med alle. NITO får mer tyngde når vi kan si at vi representerer «alle».

- Hva tenker du er grunnen til at det er slik?

- Vi har sett noen få utmeldinger av medlemmer, som meldte overgang til andre foreninger der det lokalt forelå mulighet for bedre lønn. Det er imidlertid viktig å tenke på at medlemskapet i NITO BFI gir medlemsfordeler andre foreninger ikke tilbyr. Og det har vist seg at lokale lønnsgap mellom NITO og andre foreninger enten er blitt mindre eller er lukket.

Pensjonister og studenter

- Pensjonistgruppen har økt kraftig de siste årene. Ser vi nå det som er advart om i en årrekke, at en stor gruppe bioingeniører når pensjonsalderen omtrent samtidig og forlater yrket?

- Ja, dette er helt som forventet. Rekruttering av nye medlemmer er derfor veldig viktig.

- Studentmedlemstallet nådde en topp i 2020 og har siden gått noe ned. Har vervingen sviktet under pandemien?

- Ja, dessverre. Det har vært veldig tungt for NITO Studentene å organisere og gjennomføre verving blant studenter som sitter hjemme på hybelen. De har til tross for dette gjort en stor innsats og fortjener ros for pågangsmotet, sier Husby.

Linn Robin Andersen, leder av NITO Studentene, bekrefter dette.

- Vi har som resten av landet vært pålagt strenge restriksjoner, og har ikke fått muligheten til å møte studentene på campus i like stor grad som ønsket, sier hun.
Med åpningen av samfunnet håper Andersen at det blir lettere å nå ut til potensielle medlemmer.

BFIs medlemsutvikling siden 2017:

Kategori Antall medlemmer 01.01.2017 Antall medlemmer 01.01.2018 Antall medlemmer 01.01.2019 Antall medlemmer 01.01.2020 Antall medlemmer 01.01.2021 Antall medlemmer 01.01.2022
Betalende medlemmer 5536 5579 5591 5588 5607 5669
Studenter 611 619 663 701 634 602
Pensjonister 876 993 1082 1161 1270 1375
Totalt 7023 7191 7336 7450 7511 7646

Stikkord:

BFI