Topp moderne «lab with a view»

Fra åpningen av det nye laboratoriet. Fra venstre: Christy Veronica Tvihaug, Lillian Skumsnes og funksjonsleder Anne Mari Hagen. Foto: Stina Steingildra / Helse Fonna

Aktuelt

Topp moderne «lab with a view»

Haugesund, 31. august: Et tog av bioingeniører går fra de gamle lokalene til nytt laboratorium i nytt sykehusbygg.

Publisert

Endret

Av Camilla Sætehaug, frilansjournalist

I dag feirer de drøyt 40 ansatte starten på den nye hverdagen - de skal ikke lenger jobbe i varme, støyende lokaler med utsikt mot nabobyggets murvegg. I det nye laboratoriet er det lyst, luftig og moderne, med panoramautsikt mot vest.

Ingen ting å si på utsikten fra det nye laboratoriet. Foto: Abbott

- Vi har fått vår «lab with a view,» sier funksjonsleder for medisinsk biokjemi, Anne Mari Hagen.

Endelig kunne medisinsk biokjemi ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna, flytte inn i nytt, automatisert laboratorium. De andre laboratoriene ved sykehuset – patologi, immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi – flyttet også inn i nye lokaler i høst.

Krevende periode

De ansatte har hatt lange dager med arbeidsgrupper, planlegging, anbudsprosess og verifisering på verifisering før alt var klart.

En helt utrolig fantastisk innsats fra alle medarbeidere! Som leder er jeg veldig stolt, jubler Hagen.

I en krevende periode med mye overtid, fagansvarlige på kveldsvakt for å gjøre overgangen mykere og daglige besøk fra leverandør for å løse oppstartsproblemer, er det teamarbeidet som har fått skinne. Alle har stått på for å omstille seg fra den gamle manuelle arbeidsdagen til en hverdag bestående av rørsystem, transportbånd og moderne automatisert analysehall.

Dette er nytt for alle og mange syns nok det har vært uvant å miste den direkte kontakten med prøven. I tillegg er det klart det er slitsomt å gå fra en hverdag der du har full kontroll på det meste, til å ikke kunne ting ordentlig enda. Men jeg må si at alle har tatt utfordringen på strak arm, sier Hagen.

Behov for fornyelse

I det gamle laboratoriet var støy og varme fra instrumentene med på å prege hverdagen i de overfylte lokalene. Her satt bioingeniørene i samme rom som instrumentene og gikk gjennom resultatene, de sentrifugerte manuelt, sorterte alle prøver og avpipetterte før prøvene kunne kjøres på instrumentene. Fra september i fjor til mai i år var også tre nye instrumenter plassert i det gamle laboratoriet. Samkjøringen med de gamle instrumentene ble utført der før innflytting i nytt bygg. Funksjonsleder Hagen legger ikke skjul på at det var krevende å holde rutinediagnostikken i gang mens flyttingen nærmet seg.

- Vi er veldig stolte av at vi gjennom godt samarbeid med Norsk akkreditering klarte å holde på akkrediteringen vår i januar - midt i flyttingen! sier Hagen.

Bioingeniørene gikk i tog fra det gamle til det nye laboratoriet på åpningsdagen. I spissen: Funksjonsleder Anne Mari Hagen. Bak: Placidia Nyiraneza, Lise Stadheim og Jochen Scholl fra utstyrsleverandøren. Foto: Abbott

I det nye laboratoriet har de ansatte fått en romløsning de er fornøyde med og eget operatørrom der man kan sitte i fred fra bråk og varme.

Behovet for nytt sykehus og nytt laboratorium i Haugesund har vært der i mange år. Medisinsk biokjemi og resten av laboratoriene hadde vokst ut av arealene for lenge siden. I nye lokaler kan de nå målene sine om bedre HMS, effektivisering og utvidelsesmuligheter i fremtiden. Og ikke minst gi bedre tilbud til rekvirenter og pasienter.

Pasienten står jo i sentrum og jeg tror det er grunnen til at folk står så veldig på og ønsker å gjøre en god jobb raskt. Jeg tror de ansatte er oppriktig glade i arbeidsplassen sin og ønsker å levere gode analysesvar, sier Hagen - tydelig rørt.

Anbudsprosess og verifisering - mye nytt

Helt siden oppstarten av prosjektet og utforming av laboratoriearealene sammen med arkitekter, har fagansvarlige og de andre ansatte fått se tegninger og komme med innspill. Det har vært viktig med en åpen prosess også i anbudsrunder og anskaffelsesprosesser, for å sikre at alle behov blir dekket. Kravspesifikasjonslisten har vært lang og relativt detaljert, og ifølge funksjonslederen var det veldig jevnt før valget falt på Abbott og Alinity-systemet.

Rådet hennes til andre som skal i gang med samme type prosess, er å føre gode møtereferater som man kan komme tilbake til underveis.

Læringskurven har vært bratt i anskaffelsesprosessen, men også i arbeidet med innkjøring og verifisering av nye instrumenter.

Rørsystemet ble testet og sammenliknet med manuell transport av prøver fra akuttmottaket til laboratoriet. Man fant ingen signifikant forskjell i analysesvar mellom de to transportmetodene. Analysene ble verifisert hver for seg med nødvendig antall prøver, og metodesammenlikningene er godkjente og klare for diagnostikk av pasientprøver.

Båndløsningen ble også testet i egen verifiseringsprosess. Deler av verifiseringen pågikk fremdeles da denne artikkelen ble skrevet, men problemsøking og nær kontakt med leverandør i en oppstartsfase er vanlig ved slike store endringer.

Vi har god dialog med leverandør og de har vært her daglig for å hjelpe oss med problemene underveis. I det siste har det vært kjøleskapsmodulen som har kranglet litt, men det går seg til etter hvert, tror Hagen.

Flytting midt i pandemien

Innflytting i nye lokaler midt i en pandemi har ikke budt på for store problemer. Prosjektet har stort sett vært i rute. Utfordringene har vist seg ved at mye opplæring og møtevirksomhet har måttet foregå digitalt. Den opprinnelige planen var å reise på hospitering til St. Olavs hospital i Trondheim, som har erfaring med samme system. Det satte dessverre covid-19 en stopper for.

- Planen var å få høre om erfaringene hos St. Olavs og se prøveflyten hos dem. Slik gikk det altså ikke, så det var jo litt kjedelig. Men vi har klart oss rimelig godt uansett, smiler Hagen.

Stikkord:

Helse Fonna