Mangler fortsatt finansiering av labkvalitetsprosjekt

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Mangler fortsatt finansiering av labkvalitetsprosjekt

Støre-regjeringen tok ikke Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) inn i sitt forslag til statsbudsjett.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Solberg-regjeringen la like før den gikk av frem forslag til statsbudsjett. Der var den årlige bevilgningen på 7,8 millioner kroner til hjemmetjenesteprosjektet i regi av Noklus fjernet. Kuttet kom overraskende, og Noklus håpet at den påtroppende Ap/Sp-regjeringen ville gjøre om på det. Men Støre-regjeringen har ikke lagt inn bevilgningen i sitt budsjettforslag.

- Det er veldig skuffende. Beløpet er så lite og vil ha stor betydning for mange, sier prosjektleder Siri Fauli i Noklus.

Hjemmetjenesteprosjektet skal forbedre kvaliteten på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i kommunene. Pengene fra staten går til å finansiere to års gratis deltakelse i Noklus for kommunene.

Fauli forteller at Noklus har fått støtte fra mange organisasjoner. Både Diabetesforbundet, Fagforbundet, Legeforeningen, NITO, Pensjonistforbundet og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) ønsker at det statlige bidraget skal opprettholdes.

Noklus har sendt brev til helse- og omsorgsdepartementet og deltatt i budsjetthøring på Stortinget. Skulle støtten forsvinne nå, vil det være mange kommuner som ikke får det samme gratistilbudet som de som var først ute i prosjektet.

- Det vil føre til ulik kvalitet på tjenesten i kommunene, noe som er i strid med Hurdalsplattformen om gode og likeverdige helsetjenester i hele landet, mener Fauli.

Regjeringen har ikke flertall alene. En mulighet for Noklus er å overbevise Ap og Sp sin foretrukne budsjettpartner - SV - om at støtten må beholdes.

- Det er uforståelig for oss at man vil avvikle prosjektet, både med tanke på viktigheten av god pasientsikkerhet og viktigheten av kompetanseheving innenfor et voksende område der det er ønskelig at flere skal få behandling i hjemmene sine, sier Fauli.

Mer om hjemmetjenesteprosjektet:

Overraskende kutt av støtten til kompetanseheving i hjemmetjenestens laboratorievirksomhet

Stikkord:

Noklus