Fagartikkelprisen for 2020 går til Vestfold

Marianne Vindal Ness foran automasjonslinjen som tatt i bruk i 2017.

Aktuelt

Fagartikkelprisen for 2020 går til Vestfold

Artikkelen «Anskaffelse og implementering av laboratorieautomasjon ved Sykehuset i Vestfold», vant fagartikkelprisen for 2020.
VI GRATULERER! 

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

Artikkelen, som sto på trykk i Bioingeniøren 8 2020, er skrevet av Marianne Vindal Ness, avdelingssjef på Sentrallaboratoriet ved sykehuset. Hun har vært sentral i automasjonsprosessen og hun ledet implementeringen.

- Jeg ble veldig glad, men også overrasket over at en artikkel av denne typen vant. Den har et veldig praktisk budskap, sier Ness.

- Ja, juryen sier nettopp at «artikkelen kan bli nyttig for mange laboratorier fremover». Har du fått henvendelser?

- Vi har fått mange henvendelser i lang tid, for automasjonslinjen har allerede vært i drift i tre år. Andre laboratorier er svært interesserte i erfaringene våre knyttet til de ulike fasene i prosessen - og vi har hatt besøk fra en hel rekke sykehus både i inn- og utland.

- Er dere fremdeles fornøyd med automasjonslinjen – eller har nye behov meldt seg?

- Vi er fornøyde – og nå har løsningen «satt seg» i avdelingen. Bioingeniørene begynner å bli skikkelig gode. Men, automasjon er en kontinuerlig prosess med optimalisering og endringer - man oppdager stadig nye muligheter. Det siste hos oss er urinautomasjon, men den er foreløpig ikke planlagt koblet til automasjonslinjen.

- Du er eneforfatter av artikkelen. Hvordan var skriveprosessen?

- Den gikk greit, først og fremst fordi jeg etter alle referansebesøkene satt med mange presentasjoner om anskaffelse og implementering. Siden jeg hadde skrevet mye om prosessen over tid, startet jeg artikkelskrivingen med å lage en god disposisjon – og den holdt jeg meg til.

- Hvorfor bestemte du deg for å samle erfaringene i en fagartikkel?

- Det var avdelingsoverlegen som utfordret meg. Hun er redaktør i tidsskriftet Klinisk biokjemi i Norden og hadde nok tenkt seg at artikkelen skulle dit. Da den var ferdig, fant vi ut at Bioingeniøren burde få den først, men den blir snart publisert i det nordiske tidsskriftet også, forteller Marianne Vindal Ness.

Les vinnerartikkelen "Anskaffelse og implementering av laboratorieautomasjon ved Sykehuset i Vestfold".

Stikkord:

Automatisering, Fagartikkel, Medisinsk biokjemi, Sykehuset i Vestfold