BFI vil forebygge utbrenthet

Modum Bad ligger i vakre omgivelser i Vikersund i Viken fylke. Foto: Lisa Husby

Aktuelt

BFI vil forebygge utbrenthet

Et helt nytt kurskonsept er på trappene. I månedsskiftet mars-april 2022 kan de første bioingeniørlederne reise til Modum Bad for å lære om «Livsmestring og god arbeidshelse».

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

Foreløpig skal konseptet testes ut - det har derfor fått status som «pilot», men Lisa Husby, instituttleder i BFI, håper at det blir vellykket og at det blir et fast innslag i BFIs kursportefølje.

- Det er bygd over samme lest som allerede eksisterende kurs for blant andre leger og sykepleiere. Slike kurs har vært arrangert i 20 år på Modum, det er et gjennomarbeidet konsept. Vi tror kurset – med noen justeringer – vil passe godt også for bioingeniører, sier hun.

Lisa Husby

Forebygging – ikke behandling

Husby forteller at BFI lenge har villet gi bioingeniørledere flere kurstilbud enn de årlige «Lederdagene».

- Vi ønsker i tillegg et mer individuelt tilpasset tilbud – rettet direkte mot stress. En stund ut i pandemien gjennomførte vi en questbackundersøkelse, og den viste at mange ledere jobbet mye og opplevde et stort press. Vi vil gi dem en mulighet til å gå dypere inn i seg selv som ledere – lære dem selvledelse.

- Kurset er for ledere med personalansvar – ikke for ledere med fagansvar. Hvorfor?

- Fordi ledere med personalansvar har noen andre utfordringer enn de uten. I tillegg til å ivareta egen helse skal de i krevende tider også ivareta sine ansatte.

- I kursannonsen står det at målet er å forebygge utbrenthet. Det er med andre ord ikke et tilbud for ledere som allerede er utbrente?

- Er man skikkelig utbrent, trenger man ofte ro og behandling. Dette er et sted man drar for å søke hjelp i tide. Men det kan også passe for de som har gått på en smell før og som har lyst til å unngå den opplevelsen på nytt, mener Husby.

Påfyll og gode råd

Modum bad har tallrike tilbud som handler om psykisk helse og livskvalitet, fra forebygging (som BFI-kurset) – til behandling av traumelidelser, angst og depresjon. Stikkord for BFI-kurset er «prioriteringer og balanse i livet» og egenrefleksjon.

- Man skal få kunnskap om tegn på utbrenthet og reflektere over hva man gjør når grensen nærmer seg, sier Husby.

Hun poengterer at det ikke er lagt opp til at deltakerne skal dele egne historier eller refleksjoner i plenum. Hvis man deler, er det fordi man selv gjerne vil. Det man får på kurset er tvert imot påfyll, gode råd og mye tid til refleksjon.

- Modum Bad er dessuten et fantastisk sted, som ligger vakkert til i nydelige omgivelser. Jeg håper virkelig at ledere gir seg selv denne muligheten, avslutter Husby.

Modum Bad er ifølge modum-bad.no en diakonal institusjon som gjennom behandling, forebygging, sjelesorg, forskning og fagutvikling skal fremme psykisk helse og livskvalitet.

Ligger i Vikersund i Modum kommune, Viken fylke.

Her kan du lese mer om kurset Livsmestring og god arbeidshelse.

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, BFI