BFI oppfordrer: Arranger kurs lokalt!

Foto: iStockphoto

Aktuelt

BFI oppfordrer: Arranger kurs lokalt!

I en tid med begrenset kurstilbud og smått med muligheter for å samle spesialistpoeng, tilbyr BFI veiledning og tips for de som vil arrangere kurs lokalt.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

- Jeg har fått tilbakemeldinger fra frustrerte bioingeniører som er usikre på om de får nok tellende timer til å søke om spesialistgodkjenning – eller regodkjenning. Jeg vil derfor slå et slag for å arrangere egne poenggivende kurs. BFI gir gjerne råd og vink, sier Liv Kjersti Paulsen, rådgiver i BFI.

Fiza Ghulam minner om hvor viktig det er å sørge for at alle ivaretas faglig, selv om man er i en pandemi.

Hun forteller at hun nylig har godkjent tellende timer for et slikt kurs på Oslo universitetssykehus (OUS). Den som søkte, var Fiza Ghulam, kvalitetskoordinator på Avdeling for medisinsk biokjemi ved OUS. Kurset, som var en tre timers workshop i metodevalidering/verifisering, ble tilbudt medisinsk biokjemi på alle de fire sykehusene som utgjør OUS.

Digital workshop

- Det er et stort behov for opplæring i metodevalidering, og i disse tider, der det er vanskelig å sende folk på eksterne kurs, ble løsningen å arrangere det selv, sier Ghulam.

Hun forteller at workshopen opprinnelig var planlagt som et fysisk treff, men etter å ha blitt utsatt to ganger på grunn av smittesituasjonen, ble løsningen digitale arrangementer.

- Siden vi ønsker aktiv deltakelse, har vi begrenset antall deltakere til ti personer. Til gjengjeld skal workshopen arrangeres flere ganger hvert år slik at alle som ønsker denne kompetansen får mulighet til å delta. Vi tenkte også det var viktig at kurset ga tellende timer i BFIs spesialistordning, så vi søkte – og fikk det godkjent.

Kurs også for vaktgående bioingeniører

Ghulam minner om hvor viktig det er å sørge for at alle ivaretas faglig, selv om man er i en pandemi.

- Ansatte som har egne kontor og egen PC, har muligheter til å delta i webinarer og liknende. Det er ikke like lett for vaktgående bioingeniører som ikke har slik tilgang. Det må laboratoriene være bevisste på. Det er viktig å utvikle kursmuligheter som ivaretar alle, mener hun.

Søk NITO om støtte!

Liv Kjersti Paulsen ønsker at flere skal gjøre som Fiza Ghulam – og hun har noen hjelpemidler å tilby. Blant annet en nylig opprustet nettside med råd og vink. Her oppfordres det til å søke om pengestøtte fra den lokale NITO-avdelingen.

Det er mulig å søke om pengestøtte til lokale kurs fra den lokale NITO-avdelingen, forteller Liv Kjersti Paulsen.

- I disse digitale tider kan man få eksperter fra alle verdenshjørner til å holde innlegg. Jeg er opptatt av at flest mulig bruker den muligheten. Vi har også mye kompetanse i BFIs råd og utvalg som kan hjelpe til med å skaffe foredragsholdere. Det er bare å kontakte oss, sier Paulsen – og tilføyer:

- Ta også en titt i BFIs kurskalender, den oppdateres jevnlig med nye digitale tilbud.

- Hvem på laboratoriet bør ta ansvar for å arrangere kurs?

- Ledere har et spesielt ansvar, men de kan jo ta initiativ til å etablere en lokal kurskomite og delegere ansvaret. Jeg synes også at fagansvarlige bioingeniører, BFI-kontakter og bedriftsgrupper kan komme på banen.

- Hva vil du si til bioingeniører som skal søke om regodkjenning og ser at fristen for å skaffe seg nok poeng snart løper ut?

- Hvis de mangler noen få tellende etterutdanningstimer – og årsaken er pandemien - bør de uansett søke. Spesialistkomiteen kommer til å gjøre en helhetsvurdering - det er muligheter for å få godkjenning likevel, sier Liv Kirsti Paulsen.

Les mer om mulighetene til å arrangere lokale kurs på BFIs nettsider.

Stikkord:

BFI, Kurs, Oslo universitetssykehus, Spesialistgodkjenning