BFI etablerer flere fagnettverk

Nå kan du melde deg inn i ett eller flere av BFIs nye fagnettverk. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

BFI etablerer flere fagnettverk

Nettverkene skal gi skreddersydd informasjon innen ulike fagområder. Påmelding via nito.no.

Publisert

Endret

Av FRØY LODE WIIG, frilansjournalist

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har åtte rådgivende utvalg som blant annet har som oppgave å bidra til fagkunnskap. Noen av utvalgene har hatt faglige nettverk i en årrekke. Nå etablerer BFI fagnettverk tilknyttet flere av utvalgene. I tillegg kommer egne fagnettverk innen ledelse, etikk, IKT og for bioingeniører i primærhelsetjenesten. Sistnevnte er blitt etterspurt av medlemmer.

− Hensikten med fagnettverkene er å gi målrettet informasjon til våre medlemmer innen deres interessefelt, forklarer Liv Kjersti Paulsen, rådgiver i BFI.

Fagnettverk er etablert innen følgende områder:

  • Patologi
  • Mikrobiologi
  • Kvalitet og akkreditering
  • Preanalyse og PNA
  • Primærhelsetjenesten
  • Forskning
  • Ledelse
  • Etikk
  • IKT

Som medlem i et av fagnettverkene vil man få elektronisk nyhetsbrev 2-4 ganger i året, informasjon om aktuelle kurs og tilgang til opptak av foredrag og annen undervisning. På sikt kan fagnettverkene utvikle egne diskusjonsgrupper og arrangementer. Man kan være medlem i så mange fagnettverk man vil.

Mange bioingeniører er allerede med. Det største – NITO BFI Preanalyse og PNA – har rundt 260 medlemmer. Men det er alltid plass til flere.

Påmelding til fagnettverkene gjøres via nito.no (krever medlemsinnlogging).

Stikkord:

BFI