Ny studie: Flertallet av smittede hadde ikke symptomer på covid-19

I en britisk studie hadde hele 86 prosent ingen av hovedsymptomene hoste, feber og tap av smaks- og luktesans da de avla positiv koronatest. En av forskerne bak studien mener koronasymptomer er en dårlig markør for faktisk smitte. Hun foreslår en ny teststrategi. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Ny studie: Flertallet av smittede hadde ikke symptomer på covid-19

Publisert

Endret

I en britisk studie hadde kun 27 av 115 med positiv SARS-CoV-2-test symptomer på testdagen. Det vil si at 76,5 prosent var asymptomatiske. Av de 115, var det bare 16 som rapporterte om de mye omtalte symptomene hoste, feber og/eller tap av lukte- og smakssans.

I en islandsk studie var 43 av 100 asymptomatiske da de testet positivt.

Irene Petersen, professor i Epidemiology and Health Information ved UCL, University College i London, er en av forskerne bak studien. Til Aarhus universitet sine nettsider sier hun at man bør vurdere andre teststrategier enn den som fokuserer på symptomer. Da kan man fange opp friske smittebærere.

Konkret ser hun for seg det hun kaller "overvåkningstesting" - å for eksempel teste alle på en stor arbeidsplass, eller alle studenter på et universitet før de drar hjem til jul. Hun mener man ved en slik teststrategi kan spare ressurser ved å poole prøver, og så teste individuelt kun de som tilhører pooler som slår ut positivt.

NTNU har lagd en modell for profylaktisk testing som ligner på dette forslaget. Les mer om den i denne artikkelen:

NTNU har lagd modell for profylaktisk testing

Stikkord:

COVID-19, SARS-CoV-2